ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Απο 26,5 /μήνα για έναρξη ασφάλισης επικοινωνήστε με τον σύμβουλο Υγείας μας στο 697-2618695.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής στο κεφάλαιο βασικής ασφάλισης ζωής και στην κάλυψη

ατυχήματος. Η βασική ασφάλιση ζωής ξεκινάει από 3000 ευρώ. Με χρήση του δημοσίου φορέα ασφάλισης το παρόν πρόγραμμα δεν έχει απαλλαγή και καμμία δικιά σας συμμετοχή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η απευθείας εξόφληση όλων των εξόδων σας μέσω της ειδικής κάρτας που λαμβάνετε οπότε και δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να αποταμιεύσετε χρήματα για την νοσοκομειακή σας περίθαλψη !

 

ΙΣΟΒΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 100% 

Εφάπαξ Κεφάλαιο Ζωής

3.000,00 εως 100.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ
ΠΟΣΑ σε €
Κατ'άτομο

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
συνολικά για όλα τα έξοδα εντός - εκτός Ελλάδος

  200.000
κατά
περίπτωση

Α1. Έξοδα νοσοκομείου (Δωμάτιο - Τροφή, Παρακλινικές Υπηρεσίες, και παρακολουθούντα ιατρό)κάλυψη μέχρι

     
Γ΄ Θέση

Σε νοσοκομείο Συμβεβλημένο με την Εταιρία και το Ταμείο 
(ή κρατικό νοσοκομείο),
η διαφορά εξόδων καλύπτεται με

  
100%

Σε Συμβεβλημένο με την Εταιρία νοσοκομείο 
χωρίς ταυτόχρονη χρήση Ταμείου
 τα συνολικά έξοδα νοσηλείας καλύπτονται με

    
90% και απαλλαγή 1000

Σε κρατικό Νοσοκομείο χωρίς χρήση Ταμείου
Τα συνολικά έξοδα καλύπτονται με

  
100%

Σε μη Συμβεβλημένο με την εταιρία νοσοκομείο

90% και απαλλαγή 1000

Α2. Έξοδα Χειρουργού και Αναισθησιολόγου, βάσει πίνακα ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης
    Αμοιβή Χειρουργού μέχρι
    Αμοιβή Αναισθησιολόγου μέχρι

 
 
4.500
900

Α3. Παρακολουθών Ιατρός Νοσοκομείου

Καλύπτεται

Α4. Ημερήσια επέμβαση / θεραπεία

Καλύπτεται

Α5. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ :

 
  
90% και απαλλαγή 100

Αποκλειστική Νοσοκόμα

μέχρι 30 μέρες

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

α. Κάλυψη στα εξωτερικά ιατρεία σε ατύχημα

500

β. Χειρουργικό επίδομα, αναλόγως της σοβαρότητας της επέμβασης μέχρι

3.000

γ. Επίδομα τοκετού

600

ΙV)Προ και μετά Νοσοκομειακά έξοδα

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο εξάμηνος τρόπος πληρωμής έχει επιβάρυνση 3% και ο τρίμηνος 6%. Υπάρχει δυνατότητα για μηνιαίο τρόπο πληρωμής χωρίς επιβάρυνση με πιστωτική κάρτα.

UA-36287873-1