ασφαλεια ζωης

 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΙΚΤΗΣ
50.000 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20 ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
20      199
30 199
40 203
50 213


 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ
500.000 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20 ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
20      69
30 85
40 154
50 341ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΙΣΟΒΙΑΣ 

200.000€ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
20      164
30 216
40 299
50 436

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ 7,5€/ΜΗΝΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ. ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 697-2618695


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   H ασφάλιση ζωής στηρίζει την οικογένεια σας σε κάθε δύσκολη στιγμή. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια εποχή που δεν θα είναι εκεί για να στηρίξει την οικογένειά του. Αν προετοιμαστείτε εκ των προτέρων θα είστε ήσυχοι γιατί θα γνωρίζετε ότι προστατεύετε το μέλλον των οικονομικών της οικογένειάς σας. Υπάρχουν 3 προγράμματα που μπορείτε να επιλέξετε Μικτή,Πρόσκαιρη και Ισόβια ασφάλιση Ζωής.

 

Μικτή Ασφάλιση Ζωής - Με Συμμετοχή Στα Κέρδη

 

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΤΕ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Πίνακας Παροχών - Καλύψεων
  Κεφάλαιο
    Είδος Κάλυψης
 
1   Μικτή Ασφάλιση Ζωής- Με Συμμετοχή Στα Κέρδη  
 
1.1   Εφάπαξ Κεφάλαιο Θανάτου €50.000,00
 
1.2   Εφάπαξ Κεφάλαιο στη Λήξη (Διάρκεια 20 έτη) €50.000,00

        Δικαίωμα στα Μερίσματα                                                                                   20.729,93

 

    Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται ο θάνατος του ασφαλισμένου στη διάρκεια της ασφάλισης και η επιβίωση στη λήξη. Συγκεκριμένα άν συμβεί θάνατος ,καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλισμένου το ασφαλισμένο κεφάλαιο και τα συσσωρευμένα μέχρι τότε μερίσματα. Στη λήξη καταβάλλεται στον ίδιο τον ασφαλισμένο το κεφάλαιο και επίσης τα συσσωρευμένα μερίσματα. Στο παραπάνω παράδειγμα ο ασφαλισμένος θα λάβει στη λήξη 70.729,93. Η μικτή ασφάλεια ζωής είναι το μόνο πρόγραμμα που ταυτόχονα προστατεύει την οικογένεια μας από ενδεχόμενο θανάτου μας και τη θωρακίζει με εισόδημα ενώ ταυτόχρονα μας αποδίδει στη λήξη πολλαπλάσιο του κεφαλαίου που έχουμε ως τότε επενδύσει. Μπορούμε να επιλέξουμε κεφάλαιο της επιλογής μας από 8000 μέχρι €1.000.000. Διάρκεια από 10 μέχρι 50 έτη.

 

Family Protection - Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής

 

Πίνακας Παροχών - Καλύψεων
  Κεφάλαιο
    Είδος Κάλυψης
 
1      
 
1.1   Εφάπαξ Κεφάλαιο Θανάτου €500.000,00

 

   Η ασφάλιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να προστατεύσει την οικογένεια του και τα αγαπημένα του πρόσωπα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε περίπτωση απώλειας της ζωής του.
Ετσι σε περίπτωση θανάτου κατά την διάρκεια ασφάλισης η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει στους καθορισμένους δικαιούχους το κεφάλαιο που έχει καθοριστεί κατά την έναρξη της ασφάλισης από τον ασφαλισμένο. Τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται με 3% το χρόνο, με το τρόπο αυτό παρέχεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να ασφαλιστεί με το μεγαλύτερο κεφάλαιο που πραγματικά χρειάζεται ξεκινώντας με χαμηλότερο ασφάλιστρο. Στο παραπάνω παράδειγμα η οικογένεια του ασφαλισμένου θα λάβει στη λήξη €500.000,00Μπορούμε να επιλέξουμε κεφάλαιο της επιλογής μας από 8000 μέχρι €3.000.000. Διάρκεια από 10 μέχρι 50 έτη.

 

Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής - Με Συμμετοχή Στα Κέρδη

 

Πίνακας Παροχών - Καλύψεων
  Κεφάλαιο
    Είδος Κάλυψης
 
1      
 
1.1   Εφάπαξ Κεφάλαιο Θανάτου €200.000,00

 

   Η ασφάλιση αυτή δεν έχει προκαθορισμένη λήξη. Οποτεδήποτε συμβεί ο θάνατος του ασφαλισμένου η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του το ασφαλισμένο κεφάλαιο και επιπλέον τα μέχρι τότε συσσωρευμένα μερίσματα. Στο παραπάνω παράδειγμα η οικογένεια του ασφαλισμένου θα λάβει στη λήξη €200.000,00Μπορούμε να επιλέξουμε κεφάλαιο της επιλογής μας από 2000 μέχρι €2.000.000. Διάρκεια Ισόβια.

UA-36287873-1