Παραδοσιακά όταν κάποιος ήθελε να ασφαλιστεί ιδιωτικά είτε σε τομέα υποχρεωτικής είτε σε τομέα συμπληρωματικής ασφάλισης διέθετε όσα χρήματα χρειαζόταν για να έχει το πιο πλούσιο πρόγραμμα καλύψεων. Τώρα πια όμως οι καιροί άλλαξαν. Στη σημερινή συγκυρία τα οικονομικότερα χρηματοοικονομικά προγράμματα είναι πλέον ζητούμενα.

 

Πως θα γίνει όμως να έχουμε τις καλύψεις που θέλουμε και να στηριζόμαστε από το συμβόλαιο μας σε μια δύσκολη στιγμή που θα επέλθει ο κίνδυνος της ασφάλισης ;

   Κινούμενοι προς αυτή τη κατεύθυνση παρέχουμε τις καλύτερες προσφορές που υπάρχουν κάθε στιγμή για το κατώτατο πακέτο καθώς και για προσαυξημένα πακέτα καλύψεων που κυμαίνονται σε κόστος μέχρι και 60% χαμηλότερo της αγοράς. Σκοπός μας είναι η εύρεση της πιο συμφέρουσας ασφαλιστικής κάλυψης στην χαμηλότερη δυνατή τιμή με τις απαιτούμενες καλύψεις.

 

Πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

   Στις ασφαλιστικές εταιρείες ειδικά στα προγράμματα μη υποχρεωτικής ασφάλισης όπως πχ οι ασφάλειες ζωής υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση στο κόστος. Ένα πρόγραμμα με τις ίδιες καλύψεις σε μια εταιρεία στοιχίζει 600 ευρώ/έτος και σε μια άλλη 1100 ευρώ/έτος. Οι αποκλίσεις αυτές υπάρχουν λόγω του ότι η κάθε εταιρεία κάνει αισθητά καλύτερες τιμές στους κινδύνους που έχει εκτιμήσει ως λιγότερο επισφαλείς και μπορεί να υποστηρίξει και βάσει της αντασφάλισης που έχει λάβει,ή και να ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική στην ανάληψη του κινδύνου.    

   Ταυτόχρονα μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά όπως πχ ένας σύλλογος που εκπροσωπείται ομαδικά (τρίτεκνοι-πολύτεκνοι,συνταξιούχοι,δημόσιοι υπάλληλοι,ελεύθεροι επαγγελματίες,μικρές και μεσσαίες επιχειρήσεις αλλά και πολλές άλλες μικρότερες υποκατηγορίες,άνεργοι) μπορεί να διεκδικήσει πολύ καλύτερες τιμές από έναν ιδιώτη. Έχοντας θεσπίσει συνεργασίες με αμοιβαίο κέρδος και για τις δύο πλευρές ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία ανήκετε σας προωθούμε προσφορές που έχουμε εξασφαλίσει μέσω ομαδικών εκπτώσεων.

UA-36287873-1